Misiune

Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale (CIRI) funcționează în cadrul Facultății de Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. El oferă programe educaționale (cursuri de masterat ) și de cercetare (consiliere pentru doctoranzi) axate pe cunoașterea științifică a istoriei raporturilor dintre statele lumii în epocile modernă și contemporană. Centrul are în vederea pregătirea unor viitori specialiști în domeniul relațiilor internaționale, încurajează editarea unei publicații de profil și formarea unui colectiv de cercetare în spiritul cunoașterii nepărtinitoare a trecutului istoric.
Misiunea fundamentală a Centrului este de a coagula energiile disponibile în mediul universitar și academic în scopul dezvoltării unor proiecte comune de cercetare și în vederea consolidării programelor de studii pentru formarea unor viitori specialiști. Centrul își propune să acționeze ca un element de legătură între mediul universitar și diferitele structuri guvernamentale sau non-guvernamentale deschise cooperării științifice.