Obiective

  • Formarea și specializarea tinerilor în domeniul istoriei relațiilor internaționale prin organizarea de cursuri și programe de studii în cadrul Facultății de Istorie a Universității ”Al. I. Cuza” din Iași. Asigurarea unei calificări superioare în domeniul cercetării istorice și la nivel de consultanță pentru instituțiile implicate în politica internațională.
  • CIRI va sprijini proiectele de cercetare ale membrilor săi și publicarea cercetărilor doctoranzilor care au ales să studieze în domeniul relațiilor internaționale (cărți, studii și articole, ediții documentare, etc.) prin asigurarea accesului acestora la infrastructură, dezbateri academice și îndrumări metodologice. Susținerea cercetărilor tinerilor doctoranzi va include și extinderea Bibliotecii Centrului care funcționează acum în Corpul H (Casa Catargi) al Universității Al. I. Cuza din Iași.