Organizare

Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale (CIEE) activează în cadrul Facultății de Istorie de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași. CIEE organizează și promovează programe de studiu (Licență și Masterat) în domenii ce privesc relațiile internaționale, securitatatea globală, instituții și organizații europene. Cursanții vor studia, în limita locurilor disponibile, în regim cu sau fără taxă sau, statutul lor fiind similar celui al studenților din Facultatea de Istorie înscriși la celelalte specializări, în conformitate cu legile românești în vigoare și regulamentele Universității „Al. I. Cuza” din Iași.

Centrul se subordonează deciziilor Consiliului Profesoral al Facultății de Istorie și Senatului Universității „Al. I. Cuza” din Iași. Directorul General va îndeplini funcția de purtător de cuvânt al Centrului în fața Consiliului Profesoral.

Centrul este împărțit în trei compartimente: Strategie și Dezvoltare; Educație și Cercetare; Marketing, Relații cu Publicul și Consultanță.

Structura de conducere a Centrului este asigurată de CONSILIUL DIRECTOR, organism din care fac parte de drept, Directorul General (șeful compartimentului de Strategie și Dezvoltare), Directorul Executiv (șeful compartimentului Educație și Cercetare) și Șeful Compartimentului de Marketing, Relații cu Publicul și Consultanță.