Organizare

Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale (CIRI) activează în cadrul Facultății de Istorie de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași. Facultatea organizează și promovează programe de studiu (Licență și Masterat) în domenii care privesc agenda de lucru a relațiilor internaționale, cum ar fi securitatea globală, sistemele de alianță, instituțiile și organizațiile mondiale, etc. Cursanții doritori pot studia, în limita locurilor disponibile, în regim cu taxă sau fără taxă, statutul lor fiind similar celui al studenților din Facultatea de Istorie înscriși la celelalte specializări, în conformitate cu legile românești în vigoare și regulamentele Universității „Al. I. Cuza” din Iași.
Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale se subordonează deciziilor Consiliului Profesoral al Facultății de Istorie și hotărârilor Senatului Universității „Al. I. Cuza” din Iași. Directorul Centrului va îndeplini funcția de purtător de cuvânt al în fața Consiliului Profesoral al Facultății de Istorie.
Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale este administrat de un Director ajutat de un Secretar responsabil de organizarea evenimentelor științifice și un Secretar pentru promovarea activităților semestriale.