Dr. Daniel Cain

Dr. Daniel Cain

Cercetător științific

Cercetător ştiinţific Institutul de Studii Sud-Est Europene, București

Domenii de cercetare: relaţiile româno-bulgare în perioada modernă şi contemporană; relaţii diplomatice în Europa de Sud-Est la începutul sec. XX, istoria diplomaţiei române moderne, istoria Bulgariei post-comuniste.

Dr. Sorin Liviu Damean

Dr. Sorin Liviu Damean

Profesor univ. Universitatea din Craiova

Domenii de cercetare:  Istoria modernă a României, instituţia monarhică, relaţii internaţionale, diplomaţie, instituţii politice, partide politice

Dr. Ionuț Nistor

Dr. Ionuț Nistor

Lector universitar la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

Domenii de cercetare: istoria relaţiilor internaţionale în secolul XX, minorităţile naţionale din Balcani, istoria educaţiei.

Dr. Iosif Iulian Oncescu

Dr. Iosif Iulian Oncescu

Lector univ. la Univ. „Valahia” din Târgoviște

Domenii de cercetare: istoria modernă a Românilor, România în relaţiile internaţionale în epoca modernă, relaţii internaţionale în Europa modernă, relaţii franco-române în secolul al XIX-lea, istorie modernă universală, diplomaţia europeană în epoca modernă, Curente şi metode în istoriografia modernă, relaţiile României cu Marile Puteri în epoca modernă.

Dr. Marian Silviu Miloiu

Dr. Marian Silviu Miloiu

Conferențiar la Universitatea „Valahia” din Târgoviște

Domenii de cercetare: istoria relațiilor României cu statele nordice și baltice în sec. XIX-XX-lea; statele baltice și nordice în relațiile internaționale în sec. al XX-lea și istoria politică a acestora; istoria politicii externe românești în sec. al XX-lea; situația minorităților în Europa Central-Răsăriteană.

Dr. Cristian Ploscaru

Dr. Cristian Ploscaru

Conferențiar la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

Domenii de cercetare: istoria politică; istoria relațiilor internaționale ale României.

Dr. Rudolf Dinu

Dr. Rudolf Dinu

Consilier la Institutul Diplomatic Român și Conferențiar la Universitatea din București

Domenii de cercetare: istoria relaţiilor internaţionale în sec. al XIX-lea, elita diplomatică europeană de sec. XIX, mecanismele decizionale în politica externă de sec. XIX , politica externă a României în epoca Vechiului Regat.

Dr. Ottmar Trașcă

Dr. Ottmar Trașcă

Cercetător la Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca

Domenii de cercetare: România în relaţiile internaţionale, 1933-1944; relaţii româno-germane 1933-1944; relaţii româno-maghiare şi problema Transilvaniei 1933-1947; Holocaustul în România 1940-1944; regimul comunist în România; servicii secrete 1935-1945.

Dr. Bianka Ennker-Pietrow

Profesor univ. la Universitatea din Konstanz

Florin Maga

Doctorand la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

Dionisie Liboni

Doctorand la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

Codrin Maxim

Masterand la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași