Dr. Bianka Ennker-Pietrow

Dr. Bianka Ennker-Pietrow

Profesor univ. emeritus la Universitatea din Konstanz

Domenii de interes: relațiile Germaniei cu Uniunea Sovietică; istoria politicii externe a Poloniei; Primul și al Doilea Război Mondial.

Dr. Michael Jonas

Dr. Michael Jonas

Profesor univ. la Universitatea Helmut Schmidt din Hamburg

Domenii de interes: istorie militară; istoria relațiilor internaționale.

Dr. Rudolf Dinu

Dr. Rudolf Dinu

Consilier la Institutul Diplomatic Român și Conferențiar la Universitatea din București

Domenii de cercetare: istoria relaţiilor internaţionale în sec. al XIX-lea, elita diplomatică europeană de sec. XIX, mecanismele decizionale în politica externă de sec. XIX , politica externă a României în epoca Vechiului Regat.

Dr. Daniel Cain

Dr. Daniel Cain

Cercetător științific

Cercetător ştiinţific Institutul de Studii Sud-Est Europene, București

Domenii de cercetare: relaţiile româno-bulgare în perioada modernă şi contemporană; relaţii diplomatice în Europa de Sud-Est la începutul sec. XX, istoria diplomaţiei române moderne, istoria Bulgariei post-comuniste.

Dr. Constantin Ardelean

Dr. Constantin Ardelean

Profesor la Universitatea din Galați

Domenii de cercetare: istorie economica; istorie maritimă.

Dr. Silvana Rachieru

Dr. Silvana Rachieru

Conferențiar la Universitatea București

Specialistă in istorie socială si diplomatică sud-est europeană modernă, cu un interes special in istoria Imperiului otoman în “lungul secol al XIX-lea”. Membră în boardul științific al IAOSEH – International Association of Ottoman Social and Economic History și membră în CIEPO–Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes. Director interimar al Centrului de Studii Turce – Facultatea de Istorie, Universitatea din București.

Dr. Ottmar Trașcă

Dr. Ottmar Trașcă

Cercetător la Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca

Domenii de cercetare: România în relaţiile internaţionale, 1933-1944; relaţii româno-germane 1933-1944; relaţii româno-maghiare şi problema Transilvaniei 1933-1947; Holocaustul în România 1940-1944; regimul comunist în România; servicii secrete 1935-1945.

Dr. Marian Silviu Miloiu

Dr. Marian Silviu Miloiu

Conferențiar la Universitatea „Valahia” din Târgoviște

Domenii de cercetare: istoria relațiilor României cu statele nordice și baltice în sec. XIX-XX-lea; statele baltice și nordice în relațiile internaționale în sec. al XX-lea și istoria politică a acestora; istoria politicii externe românești în sec. al XX-lea; situația minorităților în Europa Central-Răsăriteană.

Dr. Flavius Solomon

Dr. Flavius Solomon

Cercetător la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol" din Iași

Specialistă in istorie socială si diplomatică sud-est europeană modernă, cu un interes special in istoria Imperiului otoman în “lungul secol al XIX-lea”. Membră în boardul științific al IAOSEH – International Association of Ottoman Social and Economic History și membră în CIEPO–Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes. Director interimar al Centrului de Studii Turce – Facultatea de Istorie, Universitatea din București.

Dr. Paul Octavian Nistor

Dr. Paul Octavian Nistor

Cercetător la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol" din Iași

Domenii de interes: istoria războiului rece; politica externă a României în perioada stalinismului.

Dr. Marius Nicolae Balan

Dr. Marius Nicolae Balan

Profesor la Facultatea de Drept a Universității „Al. I. Cuza” din Iași

Domenii de cercetare: istoria dreptului.

Dr. Andrei Cușco

Dr. Andrei Cușco

Cercetor la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași

Domenii de cercetare: istoria națiunilor; societate și mentalități.

Dr. Philippe Henri Blasen

Dr. Philippe Henri Blasen

Cercetător la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași

Domenii de cercetare: istoria minorităților și a comunităților religioase.

Dr. Alexandru Aioanei

Dr. Alexandru Aioanei

Cercetător la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași

Domenii de cercetare: România în relaţiile internaţionale, 1933-1944; relaţii româno-germane 1933-1944; relaţii româno-maghiare şi problema Transilvaniei 1933-1947; Holocaustul în România 1940-1944; regimul comunist în România; servicii secrete 1935-1945.

Florin Maga

Doctorand la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

 

Codrin Maxim

Doctorand la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

Codruța Șoroagă

Doctorand la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

Mihai Tudosă

Doctorand la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

Eugen Tudor Sclifos

Doctorand la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

Nina-Mihaela Ciobotaru-Gavril

Doctorand la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

Cristina Țurcan

Doctorand la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași