IOAN‐DRAGOȘ PALADE: INTERFERENŢE ŞI CONEXIUNI POLITICE ROMÂNO-GRECEŞTI ÎN CONTEXTUL PROBLEMEI ORIENTALE (1789–1830)
ION AGRIGOROAIEI: ADMINISTRAŢIA ROMÂNEASCĂ ÎN BASARABIA 1941–1944
ALEXANDRU DAVID: ROMÂNIA ŞI PROBLEMA DUNĂRII MARITIME (1919–1938)
SIMONA CHIRICĂ: ACTIVITATEA GUVERNAMENTALĂ DIN PRINCIPATELE UNITE (1859–1862)
ADRIAN VIŢALARU: NICOLAE PETRESCU-COMNEN — DIPLOMAT (1923–1941)
ANGEL TÎLVĂR: RELAŢII ROMÂNO-ISRAELIENE 1948–1989
SUZANA‐IULIANA LAZAR: CONSTITUIREA REGATULUI ROMÂNIEI
IOANA ECATERINA CAZACU: VICTOR CĂDERE — DIPLOMAT (1919–1944)
LAURA ULINICI: AFACEREA ZAPPA ŞI CONFLICTUL DIPLOMATIC GRECO-ROMÂN (1892–1896)
ALINA-FLORINA PLATON: REPREZENTANŢE CONSULARE FRANCEZE ÎN PRINCIPATELE ROMÂNE (1849–1862)
DAN PRISACARU: APĂRAREA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI ŞI FRONTUL SECRET ÎN ANII 1938–1940
VICTORIȚA ANECULI: OCUPAŢIA GERMANĂ ÎN ROMÂNIA ÎNTRE 1916 ŞI 1918
ANA-IOANA IRICIUC: RELAŢIILE ROMÂNO-BELGIENE ÎN PERIOADA 1919–1940
IULIAN LIVIU ROMAN: PRESA DIN MOLDOVA ŞI PROBLEMATICA UNIRII PRINCIPATELOR (1855–1859)
ADRIAN BOGDAN CEOBANU: RELAŢII POLITICO-DIPLOMATICE ROMÂNO-RUSE (1878–1893)
ALEXANDRU BOBOC: MAREA BRITANIE, ROMÂNIA ŞI CHESTIUNEA DUNĂRII (1856–1883)
ANGELA VIORICA CRĂCIUN: AUREL ONCIUL ŞI LOIALISMUL FAŢĂ DE CASA DE HABSBURG (1902–1918)