Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Despre CIRI

Bine ați venit la școala răspunsurilor privind marile întrebări ale lumii! Sunt întrebări ce au fost încărcate la mai fiecare moment tensionat în decursul epocilor istorice. Iar cele mai tensionate momente s-au succedat nu atât în viața internă a statelor, cât în raporturile dintre acestea, până la a atinge parametrii înfruntărilor războinice. Din angrenajele războinice, ca și din stările de pace impuse aproape întotdeauna de învingătorii învinșilor, au putut fi trase învățăminte omenești, dar au putut rămâne și experiențe de neînțeles. Iar toate aceastea au venit până în timpurile noastre, suscitând, prin excelență, studii istorice.

Află mai mult...
t

Misiunea fundamentală a Centrului este de a coagula energiile disponibile în plan universitar și academic cu scopul dezvoltării unor solide programe educative și de cercetare în vederea formării unor viitori specialiști. Centrul își propune să acționeze ca un element de legătură între mediul universitar-academic și diferitele structuri guvernamentale sau non-guvernamentale.

Care este statutul Centrului?

Centru de Istorie a Relațiilor Internaționale funcționează ca un department al Facultății de Istorie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. El oferă programe educaționale (cursuri de masterat inderdisciplinare) și de cercetare axate pe cunoașterea științifică a istoriei instituțiilor, organismelor și relațiilor internaționale în timpurile moderne și contemporane. Centrul are în vederea pregătirea unor viitori specialiști în domeniu, editarea unei publicații de profil, și formarea unui colectiv de cercetare, cu posibilități de asimilare a noilor deschideri metodologice și de acces la categorii de izvoare inedite.

Ce-și propune CIRI?
Activitatea centrului urmărește cunoașterea istorică și asimilarea conceptelor fundamentale din sfera teoretică a relațiilor internaționale, în cadrul unor programe de studiu interdisciplinare. Crearea deprinderilor necesare spre a facilita accesul cursanților la literatura de specialitate și baza de documentare. Dobândirea cunoștiințelor lingvistice necesare pentru citirea, traducerea și interpretarea unui text specific domeniului istoriei relațiilor internaționale. Centrul va pune la dispoziția cursanților documente din arhive, fotocopii, Internet, materiale pe suport electronic sau pe hârtie special concepute de către titularii cursului. În funcție de numărul solicitanților se pot organiza în regim cu taxă cursuri pentru abilități de comunicare în limbile engleză, franceză și germană.
Care este misiunea centrului?
Misiunea fundamentală a Centrului este de a coagula energiile disponibile în plan universitar și academic cu scopul dezvoltării unor solide programe educative și de cercetare în vederea formării unor viitori specialiști. Centrul își propune să acționeze ca un element de legătură între mediul universitar-academic și diferitele structuri guvernamentale sau non-guvernamentale.

Contactați-ne folosind formularul de contact online sau direct la sediul nostru

CONTACT