Prezentare

Prezentare

Bine ați venit la școala răspunsurilor privind marile întrebări ale lumii! Sunt întrebări ce au fost încărcate la mai fiecare moment tensionat în decursul epocilor istorice. Iar cele mai tensionate momente s-au succedat nu atât în viața internă a statelor, cât în raporturile dintre acestea, până la a atinge parametrii înfruntărilor războinice. Din angrenajele războinice, ca și din stările de pace impuse aproape întotdeauna de învingătorii învinșilor, au putut fi trase învățăminte omenești, dar au putut rămâne și experiențe de neînțeles. Iar toate acestea au venit până în timpurile noastre, suscitând, prin excelență, studii istorice.

Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale, cu deschideri spre teme de doctorat și de specializare științifică, se recomandă prin profesorii și doctoranzii săi. Programul de master funcționează de câțiva ani ca unul de real succes sub egida Facultății de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Succesul este asigurat și de colaborările cu alte centre de profil din țară și din străinătate, de recunoașterea prevalenței studiului istoric față de cel teoretic, politologic, în privința relațiilor internaționale. Sunt motive temeinice să credem că studiul istoriei relațiilor internaționale este unul de viitor, la înălțimea prestigiului mediului academic ieșean.

Logo-CIRI-_-v2