Cultura-politica-si-societate-in-timpul-domniei-lui-Carol-I_coperta_CIRI

Gheorghe Cliveti, Adrian-Bogdan Ceobanu, Ionuț Nistor — Cultură, politică și societate în timpul domniei lui Carol I: 130 de ani de la proclamarea Regatului României (cuprins)

Gheorghe Cliveti, Adrian-Bogdan Ceobanu, Ionuț Nistor (editori)

Cultură, politică și societate în timpul domniei lui Carol I: 130 de ani de la proclamarea Regatului României

Casa Editorială Demiurg, Iași, 2011
978-973-152-224-1

Cuprins:
I. Prinţ şi Rege: Gh. Cliveti: Anii 1866 şi 1881 la români. Note istoriografice; Dumitru Ivănescu: Ideea „prinţului străin” în deceniul premergător instaurării monarhiei constituţionale (1856-1866); Suzana Bodale: Proclamarea Regatului României în actele diplomatice externe din anii 1866-1881;

II. În ţară şi în lume: Sorin Liviu Damean: Carol I şi politica externă a României (1866-1914); Ion Varta: Mişcarea naţională a românilor basarabeni în timpul domniei lui Carol I; Rudolf Dinu: Diplomaţia Vechiului Regat, 1878-1914: management, obiective, evoluţie; Adrian-Bogdan Ceobanu: Diplomaţi ruşi la Curtea Regelui Carol I; Veniamin Ciobanu: Aspecte ale problemei orientale în timpul primei părţi a domniei lui Carol I (1866-1878); Iulian Oncescu: Vinovaţi sau nevinovaţi. Procesul politic de la Târgovişte (1870); Sorin Cristescu: Regele Carol I şi criza financiară din România (1899-1902);

III. Cultură şi societate: Simion-Alexandru Gavriş: Identităţi doctrinare în prima parte a domniei lui Carol I: cazul Vasile Boerescu; Gh. Iacob: Carol I şi oraşul Iaşi, a doua capitală a României; Olivier Dumas: La présence culturelle française à Iasi de 1881 à 1914; I. Nistor: Carol I şi inaugurarea palatului universitar din Iaşi (1897);

IV. Reprezentări pentru posteritate: Andi Mihalache: Quelques considérations sur l’image de Carol I dans les portraits et les médailles jubilaires; Alina Ştefania Bruja, Sărbătorirea zilei de 10 mai în şcoala românească haretistă; Gabriel Moisa: Carol I şi Mihail Kogălniceanu sub lupa cenzurii comuniste (1973-1977); Alexandru Muraru: Reconstrucţia memoriei regalităţii româneşti în postcomunism: două analize jurnalistice; Sergiu Musteaţă: Carol I în manualele de istorie din Republica Moldova. Studiu de caz: manualele pentru clasa a VIII-a.