Rudolf Dinu - Diplomatia Vechiului Regat (1878-1914)

Rudolf Dinu – Diplomatia Vechiului Regat (1878-1914)

Rudolf Dinu

Diplomatia Vechiului Regat (1878-1914). Studii

Prefață de Keith Hitchins
Monitorul Oficial – Presa Universitară Clujeană
București, 2014
ISBN 978 973 567 861 6 / 978 973 595 625 7

Studiile reunite în acest volum au un argument comun: acțiunea externă a Romaniei la finele veacului al XIX-lea. În paginile lor analizez o serie de aspecte definitorii ale diplomației Vechiului Regat (1878-1914), fiind discutate atât politica externă și strategiile de securitate dezvoltate de statul român in epoca regelui Carol I, cât și rolul structurilor guvernamentale abilitate și al elitei diplomatice în proiectarea și gestionarea strategiilor de politică externă ale României.

Termenul diplomație se regăsește așadar în paginile cărții atât cu sensul de politică externă și de securitate a statului român, cât și cu acela de proces de negociere și deliberare prin intermediul căruia comunitatea epistemologică a diplomaţilor și decidenţii abilitaţi promovează pacea și cooperarea între state.

Rudolf Dinu

Studiile reunite în acest volum aprofundează inţelegerea noastră asupra modalităţilor in care Romania şi-a organizat şi condus relaţiile externe de-a lungul criticei perioade de la Independenţă la Primul Război Mondial. Ele ne vorbesc, de asemenea, despre personajele care au pus în practică aceste politici și care au servit, intr-un fel, ca faţă a diplomaţiei romanești. Aceste eseuri merită toată atenţia, dat fiind că ele se bazează pe o cercetare laborioasă a documentelor de arhivă şi pe o deplină stăpanire a literaturii de specialitate, dar şi pentru că ele propun abordări originale asupra teoriei şi practicii diplomaţiei.

Keith Hitchins